Impressum

Hartmut Berge
Beethovenstr. 42
D-42579 Heiligenhaus
Tel.: +49 (0) 2056 4958
E-Mail: berge@hausamtulpenbaum.de
NIP: 139/5014/1984
Odpowiedzialny za treść strony: Hartmut Berge

Odpowiedzialność za treść  strony
Strona została stworzona z największą starannością. Za poprawność, kompletność i aktualność treści nie możemy brać odpowiedzialności. Na podstawie § 7 (1) ustawy o telemediach (TMG), jako dostawcy usług odpowiadamy za własne informacje i dane, zawarte na naszej stronie internetowej zgodnie z ogólnymi przepisami. Zgodnie z §§8-10 TMG, jako dostawcy usług nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji pochodzących z zewnątrz, ani do badania sytuacji, które wskazywały na działania niezgodne z prawem. Obowiązek usunięcia lub zablokowania dostępu do informacji na podstawie ogólnych przepisów pozostaje w mocy. Związana z tym odpowiedzialność jest możliwa jedynie od momentu wiedzy o naruszeniu prawa. W przypadku ujawnienia takich naruszeń, odpowiednie treści zostaną niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za linki
Nasza strona zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi nie mamy kontroli. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość. Za treści stron z odnośników zawsze odpowiedzialny jest ich dostawca lub operator. Powiązane strony zostały sprawdzone podczas ich łączenia pod kątem ewentualnego naruszenia prawa. W momencie tworzenia strony nie stwierdzono nielegalnych treści.  Stała kontrola zawartości stron zewnętrznych bez konkretnych dowodów naruszenia prawa nie jest wymagana. W przypadku zgłoszenia   naruszenia prawa, takie linki zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawa autorskie
Treści i dzieła, stworzone przez operatora stron podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Wkład osób trzecich został wyraźnie oznaczony. Powielanie, przetwarzanie, dystrybucja i jakiekolwiek wykorzystywanie, przekraczające prawa autorskie, wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Pobranie plików i kopiowanie stron jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Operatorzy stron starają się zawsze przestrzegać praw autorskich innych osób bądź korzystać z dzieł własnych lub nielicencjonowanych.

Ochrona danych
Jeśli na naszych stronach gromadzone są dane osobowe (takie jak nazwisko, adres lub adresy e-mail), to wprowadzanie tych danych jest w miarę możliwości dobrowolne.  Korzystanie z ofert i usług możliwe jest bez podania danych osobowych. Zwracamy uwagę, że przesyłanie danych przez Internet (np. przy komunikacji przez e-mail) nie zawsze jest bezpieczne.  Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa. Wykorzystanie danych kontaktowych, wprowadzonych na naszej stronie internetowej przez osoby trzecie do wysyłania niezamawianych reklam i materiałów informacyjnych jest zakazane. Operatorzy stron zastrzegają sobie możliwość podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji promocyjnych, przykładowo poprzez spam e-mail.

Statystyki dostępu
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc ("Google"). Google Analytics używa tzw. ciasteczek (cookies), plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze, w celu analizy użytkowania stron internetowych. Informacje generowane przez cookie na temat użytkowania przez Państwa tej strony internetowej z reguły przenoszone są na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, Państwa adres IP zostanie skrócony w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesyłany do serwera Google w USA i tam skrócony.  Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzystywać będzie informacje, aby dokonać analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej w celu sporządzenia na rzecz operatora strony raportów na temat aktywności na stronie internetowej, a także w celu świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu.  Przekazany w ramach Google Analytics przez Państwa wyszukiwarkę adres IP nie będzie łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu własnej przeglądarki internetowej. Należy wskazać jednak na fakt, że wówczas może być niemożliwe korzystanie z określonych funkcji tej strony w ich pełnym rozmiarze. Można poza tym zapobiec pobieraniu wygenerowanych przez pliki Cookiem, odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) do Google i przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez załadowanie pluginu, dostępnego pod poniższym linkiem i zainstalowanie go (http:// tools.google.com / dlpage / gaoptout? hl = de). Więcej informacji na temat Warunków użytkowania i polityki prywatności można znaleźć na http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub ttp://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.  Zwracamy uwagę, że na tej stronie internetowej, kod Google Analytics "gat._anonymizeIp ();" został poszerzony w celu zapewnienia anonimowości zbierania informacji o adresach IP (tzw. IP-Masking).