Impressum

Hartmut Berge
Beethovenstr. 42
D-42579 Heiligenhaus
Tel.: +49 (0) 2056 4958
E-Mail: berge@hausamtulpenbaum.de
NIP: 139/5014/1984
Odpowiedzialny za treść strony: Hartmut Berge

Odpowiedzialność za treść  strony
Strona została stworzona z największą starannością. Za poprawność, kompletność i aktualność treści nie możemy brać odpowiedzialności. Na podstawie § 7 (1) ustawy o telemediach (TMG), jako dostawcy usług odpowiadamy za własne informacje i dane, zawarte na naszej stronie internetowej zgodnie z ogólnymi przepisami. Zgodnie z §§8-10 TMG, jako dostawcy usług nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji pochodzących z zewnątrz, ani do badania sytuacji, które wskazywały na działania niezgodne z prawem. Obowiązek usunięcia lub zablokowania dostępu do informacji na podstawie ogólnych przepisów pozostaje w mocy. Związana z tym odpowiedzialność jest możliwa jedynie od momentu wiedzy o naruszeniu prawa. W przypadku ujawnienia takich naruszeń, odpowiednie treści zostaną niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za linki
Nasza strona zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi nie mamy kontroli. Dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość. Za treści stron z odnośników zawsze odpowiedzialny jest ich dostawca lub operator. Powiązane strony zostały sprawdzone podczas ich łączenia pod kątem ewentualnego naruszenia prawa. W momencie tworzenia strony nie stwierdzono nielegalnych treści.  Stała kontrola zawartości stron zewnętrznych bez konkretnych dowodów naruszenia prawa nie jest wymagana. W przypadku zgłoszenia   naruszenia prawa, takie linki zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawa autorskie
Treści i dzieła, stworzone przez operatora stron podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Wkład osób trzecich został wyraźnie oznaczony. Powielanie, przetwarzanie, dystrybucja i jakiekolwiek wykorzystywanie, przekraczające prawa autorskie, wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Pobranie plików i kopiowanie stron jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Operatorzy stron starają się zawsze przestrzegać praw autorskich innych osób bądź korzystać z dzieł własnych lub nielicencjonowanych.